Potencijalni stipendisti Računarskog fakulteta 2013/2014

Od samog osnivanja Računarski fakultet talentovanim i vrednim srednjoškolskim učenicima pruža priliku da studiraju potpuno besplatno. Svake godine desetak najbolje plasiranih maturanata na Srpskoj informatičkoj olimpijadi (SIO) i državnom takmičenju iz informatike dobija pune stipendije za besplatno studiranje. Do sada je tu mogućnost iskoristio veliki broj osvajača medalja na međunarodnim i nagrada na državnim i SIO takmičenjima.

Školske 2013/2014. godine Računarski fakultet će, pored ovih punih stipendija, ponuditi svim ostalim maturantima plasiranim na državno takmičenje iz informatike da konkurišu za dvadesetak polu stipendija (popust od 50%) za sve četiri godine studija. Cilj nam je da što većem broju talenata omogućimo obrazovanje koje će im otvoriti put ka zaposlenju u vrhunskim domaćim i stranim kompanijama.

Računarski fakultet pruža šansu vrednim studentima da steknu stipendiju i tokom školovanja. Student svake studijske godine akademskih studija (koji nije stipendista) sa najboljim prosekom u zimskom/letnjem semestru (a da je položio sve ispite u januarskom/junskom ispitnom roku) oslobađa se plaćanja polovine školarine za narednu školsku godinu.

Budući da poslednjih godina veći broj najboljih informatičara odlazi u inostranstvo, pozivamo sve maturante koji su učestvovali na državnom takmičenju iz informatike da do 31. maja pismenim putem ili mejlom konkurišu za stipendije i polu stipendije (preuzmite obrazac):

 

 • Marko Baković, PRVA KRAGUJEVAČKA GIMNAZIJA, Kragujevac
 • Aleksandar Ivanović, PRVA KRAGUJEVAČKA GIMNAZIJA, Kragujevac
 • Lazar Milenković, PRVA KRAGUJEVAČKA GIMNAZIJA, Kragujevac
 • Veljko Vranić, PRVA KRAGUJEVAČKA GIMNAZIJA, Kragujevac
 • Aleksandar Miladinović, MATEMATIČKA GIMNAZIJA, Beograd
 • Tamara Sekularac, MATEMATIČKA GIMNAZIJA, Beograd
 • Filip Pešić, MATEMATIČKA GIMNAZIJA, Beograd
 • Dragan Markovic, PRVA KRAGUJEVAČKA GIMNAZIJA, Kragujevac
 • Pavle Stevanović, GIMNAZIJA, Kraljevo
 • Stefan Spalević, MATEMATIČKA GIMNAZIJA, Beograd
 • Mihajlo Kulić, MATEMATIČKA GIMNAZIJA, Beograd
 • Stefan Pribićević, MATEMATIČKA GIMNAZIJA, Beograd
 • Aleksandar Kiridžić, MATEMATIČKA GIMNAZIJA, Beograd
 • Nikola Dakić, PRVA KRAGUJEVAČKA GIMNAZIJA, Kragujevac
 • Dragutin Ostojić, PRVA KRAGUJEVAČKA GIMNAZIJA, Kragujevac
 • Simonida Kadić, GIMNAZIJA „JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“, Novi Sad
 • Uroš Popović, GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIĆ“, Niš
 • Dimitrije Miladinović, GIMNAZIJA, Kraljevo
 • Radenko Pavlović, PRVA KRAGUJEVAČKA GIMNAZIJA, Kragujevac
 • Nikola Trifunović, VALJEVSKA GIMNAZIJA, Valjevo
 • Nebojša Urošević, MATEMATIČKA GIMNAZIJA, Beograd
 • Mirko Brkušanin, GIMNAZIJA, Kraljevo
 • Milan Knežević, GIMNAZIJA, Kraljevo
 • Boris Majić, VALJEVSKA GIMNAZIJA, Valjevo
 • Slobodan Ilkić, GIMNAZIJA „VELJKO PETROVIĆ“, Sombor
 • David Vukojevic, GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIĆ“, Niš
 • Saša Vučković, GIMNAZIJA „ISIDORA SEKULIĆ“, Novi Sad
 • Bojan Roško, GIMNAZIJA, Zaječar
 • Nikola Klipa, GIMNAZIJA „VELJKO PETROVIĆ“, Sombor
 • Nikola Katić, ZEMUNSKA GIMNAZIJA, Zemun
 • Niko Beretić, GIMNAZIJA „VELJKO PETROVIĆ“, Sombor
 • Mirela Mirosavljević, GIMNAZIJA „VELJKO PETROVIĆ“, Sombor
 • Stefan Golubović, GIMNAZIJA, Kruševac
 • Nikola Mastilović, GIMNAZIJA „VELJKO PETROVIĆ“, Sombor
 • Andrej Budinčević, GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIĆ“, Subotica
 • Lazar Janićijević, GIMNAZIJA, Kruševac
 • Aleksandar Himel, ZRENJANINSKA GIMNAZIJA, Zrenjanin
 • Stefan Ristanović, TEHNIČKA ŠKOLA, Krupanj
 • Filip Bošnjak, GIMNAZIJA „VELJKO PETROVIĆ“, Sombor
 • Katarina Smiljanić, GIMNAZIJA, Čačak
 • Lazar Ljubenović, GIMNAZIJA „BORA STANKOVIĆ“, Niš
 • Nenad Milić, GIMNAZIJA „VELJKO PETROVIĆ“, Sombor
 • Filip Danić, PRVA BEOGRADSKA GIMNAZIJA, Beograd
 • Aleksandar Plahćinski, ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA „RADE KONČAR“, Beograd
 • Dušan Jovanović, TEHNIČKA ŠKOLA, Pirot
 • Đorđe Jović, TEHNIČKA ŠKOLA, Zaječar
 • Teodora Obradović, GIMNAZIJA „VELJKO PETROVIĆ“, Sombor
 • Dušan Kovačević, POŽAREVAČKA GIMNAZIJA, Požarevac

Za stipendije i polustipendije Računarskog fakulteta mogu konkurisati i maturanti koji su osvojili nagradu na državnim takmičenjima u Srbiji iz matematike i fizike.

Pozivamo i sve maturante iz okruženja koji su osvojili nagrade na državnim takmičenjima iz informatike, a mogu pratiti nastavu na srpskom jeziku, da konkurišu za stipendije i polustipendije Računarskog fakulteta.

Konačna lista stipendista i polustipendista biće poznata 10. juna.

2013-p-t-nci-lni-stip-ndisti-r-cun-rsk-g-f-kult-t-2013-2014