Odbrana doktorske teze na RAF-u

Odbrana prve doktorske teze na Računarskom fakultetu biće održana u četvrtak 23.01.2014. godine sa početkom u 16 časova (učionica broj 1). Doktorski rad na temu ”Analitička i numerička analiza interakcije laserskog zračenja sa materijalom” braniće mr Zoran Fidanovski. Sastav komisije je: dr Milan Merkle, dr Milesa Srećković, dr Stanko Ostojić, dr Aleksandar Kovačević, dr Jelena Ilić.

Pozivamo sve studente i profesore fakulteta, kao i širu javnost da prisustvuje odbrani doktorskog rada.

2400-odbrana-doktorske-teze-na-raf-u