Увод у базе података – нови уџбеник на РАФ-у

Професори Рачунарског факултета, Алемпије Вељовић и Мирољуб Захорјански, написали су уџбеник за потребе предмета Информациони системи, под називом „Увод у базе података“. Предмет разматрања овог уџбеника јесте стицање основних знања о моделирању процеса и података, као и пројектовању релационих база података односно, дефинисања шеме базе података и корисничке апликације.

Моделирање процеса је изведено коришћењем стandарад IDEF0 реализованог кроз CASE алат BPwin. Логичко моделирање података изведено коришћењем стaндард IE реализованог кроз CASE алат ERwin. Даље су изложене активности за физичко моделирање података и израду шеме базе података.

У овој књизи је усвојен, односно биће разматран, MS Access и као SUBP и као програмско окружење. Предност овог уџбеника је у томе што су све активности објашњене кроз један конкретан пример, тако да уџбеник може послужити и другим заинтересованим корисницима да самостално стекну знање из ове области. На крају уџбеника дат је пример семинарског рада који се изводи на вежбама и везан је за пословну активност „Праћење испита”.

3192-uvod-u-baze-podataka-novi-udzbenik-na-raf-u