Дипломирао Дамир Алибеговић

Дамир Алибеговић дипломирао је на Рачунарском факултету са радом на тему Реализација надзорно-управљачког софтверског система, под Windows оперативним системом за примену MobiSun уређаја (мобилни роботизовани соларни електрогенератор). Одбрани су присуствовали ментор, др Милош Јовановић, и др Ђорђе Бабић, члан комисије.

„Представљена је потпуно функционална GUI апликација за управљање и надзор MobiSun уређаја. У изради апликације коришћен је програмски језик C#. Током израде саме апликације, један од већих изазова био је да се код лепо организује, тако да се омогући једноставан наставак развоја апликације, као и једноставне измене постојећих функционалости. Други велики изазов био је да се апликација прилагоди технички необученим лицима, и да се омогући њено једноставно коришћење, без претходног учења. Ово је урађено кроз једноставан, конзистентан и интуитиван GUI.“ – истиче Дамир у свом раду.

3862-diplomirao-damir-alibegovic