Дипломирао Димитрије Остојић

Димитрије Остојић, студент РАФ-а, дипломирао је са радом на тему „SAN мреже и системи за складиштење података“, код професора Ђорђа Бабића. „Циљ овог рада био је упознавање са уређајима за складиштење података и  FC SAN мрежама, а затим и са  њиховом практичном применом код виртуализације серверских ресурса у центрима података. Наведени су сви важни градивни елементи овог комплексног система, али и указано на бенефите које оваква архитектура доноси. С обзиром да је тема јако широка, није било довољно простора за емпиријско доказивање разлика између перформанси одређених технологија и архитектура, те се рад углавном ослањао на податке добијене из других извора, или практичног искуства аутора.“ – закључује Димитрије у свом раду.

3891-diplomirao-dimitrije-ostojic