Дипломирао Милош Милошевић

Студент РАФ-а Милош Милошевић дипломирао је јуче са темом „Скалабилни, дистрибуирани системи за складиштење и обраду велике количине података“. Одбрани су присуствовали ментор др Милан Видаковић и др Снежана Петровић, члан комисије, као и гости.

„Од своје појаве 2006. године па до данас Hadoop одолева тесту времена и заузима прво место међу дистрибуираним системима намењеним за обраду и чување података. Главни разлози за то су веома добар првобитни дизајн, и константно активна зајдница која непрестано мења и побољшава систем. Мењају се и стандарди, па тако и све полако прелази са серијске обраде података на итеративну обраду података у меморији.“ – закључује Милош у свом раду.

3645-diplomirao-milos-milosevic