Дипломирао – Угљеша Стојановић

Студент Угљеша Стојановић, успешно је одбранио дипломски рад на тему „Методе машинског учења за предвиђање исхода спортских догађаја“ испред ментора др Драгана Урошевића и члана комисије др Десимира Вучића, као и бројне публике.

„У овом раду анализирана је примена познатих метода класификације у предвиђању коначног исхода утакмица Премијер лиге Енглеске. Дати су прегледно основни појмови и концепти везани за класификациони проблем. Представљени су познати класификациони алгоритми који се сматрају теоријски значајним, или су устаљени у практичној примени.

Највећи изазов у дизајнирању предложених модела представљала је скоро униформна расподела исхода утакмица у коришћеним подацима, значајан број нерешених исхода које је тешко предвидети, као и честа појава изненађења у резултатима. Ниједан од модела није се добро показао у предвиђању нерешеног исхода, што је приписано природи проблема и корелисаности коришћених података.“ – закључује Угљеша у свом раду.

Фотографије са одбране дипломског рада можете погледати у галерији.

3589-diplomirao-ugljesa-stojanovic