Дипломирао – Владимир Радојковић

Рачунарски факултет успешно је завршио студент Владимир Радојковић са радом на тему „Коришћење скрипта у алатима за обраду дигиталне фотографије на примеру технике проширења динаммичког распона“, испред ментора др Душана М. Вујошевића. „Кроз овај рад, компаративном анализом је приказана тренутна ситуација постојећих техника проширења динамичког распона фотографије. На примеру обраде овог типа, анализиране су могућности примене скрипта у алатима за обраду дигиталне фотографије и дат је преглед алтернативих приступа проширењу динамичког распона.“ – закључује Владимир у свом раду.

3747-diplomirao-vladimir-radojkovic