Diplomirao – Vladimir Radojković

Računarski fakultet uspešno je završio student Vladimir Radojković sa radom na temu „Korišćenje skripta u alatima za obradu digitalne fotografije na primeru tehnike proširenja dinammičkog raspona“, ispred mentora dr Dušana M. Vujoševića. „Kroz ovaj rad, komparativnom analizom je prikazana trenutna situacija postojećih tehnika proširenja dinamičkog raspona fotografije. Na primeru obrade ovog tipa, analizirane su mogućnosti primene skripta u alatima za obradu digitalne fotografije i dat je pregled alternativih pristupa proširenju dinamičkog raspona.“ – zaključuje Vladimir u svom radu.

3747-diplomirao-vladimir-radojkovic