Мастер рад – Стефан Димић

Стефан Димић је успешно одбранио мастер рад на РАФ-у на тему „Симулација службе за катастар непокретности Републичког геодетског завода“. Ментор овог рада био је проф. др Радомир Јанковић.

„Као што је и демонстрирано овим радом, примена методе симулације дискретних догађаја је нарочито погодна за проналажење уских грла у сложеним системима. Побољшање перформанси целокупног система је једино могуће растерећењем или уклањањем уских грла тог система. Такође, прављење и касније унапређење симулационог модела не захтева велика финансијска улагања. Модерни рачунари способни су да изврше више стотина хиљада симулационих циклуса у релативно кратком временском периоду (у зависности од брзине хардвера, као и сложености симулационог модела), што омогућава брзо тестирање различитих сценарија и прикупљање статистичких података у великим количинама из којих се касније извлаче одређени закључци о систему.“ – закључује Стефан у свом раду.

3919-master-rad-stefan-dimic