Master rad – Stefan Dragićević

Stefan Dragićević je odbranio master rad na temu Realizacija rotacionog inverznog klatna korišćenjem fazi logičkog kontrolera, ispred mentora dr Miloša Jovanovića i dr Dragana Miletića, člana komisije.

„U ovom radu je dizajnirano, napravljeno i kontrolisano Furuta klatno. Kontroler pokazuje dobre performanse i održava klatno u uspravnom položaju. Sistem ispoljava oscilacije, uglavnom zbog kvaliteta motora koji je korišćen. Pažljivo modeliranje sistema i procena parametara, kao i prost sistem su zaslužni za uspešnu kontrolu sistema.“ – zaključuje Stefan u svom radu.

3877-master-rad-stefan-dragicevic