Master rad – Tamara Sević

„U svetu postoji široko rasprostranjeno mišljenje da će Internet postati multiservisni medijum koji će dovesti do konvergencije prenosa govora, videa i podataka. Saobraćaj na Internetu se uvećava geometrijskom progresijom. Iako je teško sa preciznošću predvideti koliko će tržište Internet imati u budućnosti, jedno je sigurno da će rasti u fenomenalnim razmerama.“ – zaključuje Tamara Sević u odbrani master rada na RAF-u. Rad na temu „Moderan pristup klaudu primenom mehanizama višeprotokolskog komutiranja labela“ Tamara je odbranila pred profesorima Stevanom Milinkovićem i Dušanom Vujoševićem.

3931-master-rad-tamara-sevic