Nagrada za Big-Data softversko rešenje ekipi s RAF-a

Softversko rešenje ekipe s RAF-a koju su činili saradnici u nastavi, Aleksandar Ivanović i Milan Tomić, i docent dr Dušan Vujošević dobilo je nagradu za softverskorešenje na 1. Međunarodnoj konferenciji o tehnologijama sistema za podršku odlučivanju. Ekipi sa RAF-a ovo laskavo priznanje predstavlja veliki podsticaj za dalji rad. Konferenciju je organizovala Radna grupa za sisteme za podršku odlučivanju Asocijacije evropskih udruženja operacionih istraživača – EURO. Atraktivna tema konferencije – „Analitika velikih podataka za potrebe odlučivanja“ okupila je u Beogradu neke od vodećih stručnjaka za velike podatke iz Evrope i sveta.

„Veliki podaci, na engleskom Big Data, podrazumevaju oblast informatike usredsređenu na čuvanje i obradu onih podataka koji se usled svog obima i slabe strukturiranosti ne mogu koristiti u okviru konvencionalnih baza podataka. Ovakvi podaci se pre svega dobijaju snimanjem veb sajtova za potrebe veb pretraživača, a generišu ih i složeni sistemi poput sistema senzora leta putničkog aviona.  Izvlačenje iz velikih podataka korisnih, a ponekad i veoma zanimljivih zaključaka može se vršiti implementiranjem u velikim distribuiranim okruženjima pristupa iz domena statističke obrade, mašinskog učenja i takozvane kolektivne inteligencije. Smatra se da se u velikim podacima kriju nebrojena blaga u vidu saznanja do kojih je istraživanjem moguće dopreti, te da će dalje gomilanje podataka pružati sve veće analitičke mogućnosti.“ – ističe dr Dušan Vujošević.

Pokazuje se i da efikasnost pojedinih pristupa koji se koriste u velikim podacima preporučuje ove pristupe kao, u mnogim slučajevima, efikasnije od starijih pristupa obradi podataka generisanih u poslovnim informacionim sistemima organizacija različitih veličina. Efikasnost, sa jedne strane, i sve više novogenerisanih podataka, sa druge strane, čine oblast velikih podataka sve aktuelnijom.

„Naše softversko rešenje zasnovano je na hibridnom pristupu prema kome se paralelno koriste klasičan sistem za upravljanje bazama podataka i sistem za upravljanje podacima po takozvanoj mepridjus paradigmi, po kojoj se vrši distribuirana obrada“ – objašnjavaju članovi ekipe. „Rešenje je razvijeno oko platforme za postavljanje i popunjavanje anketa. Na razmišljanje o pristupima iz domena velikih podataka navelo nas je nekoliko razloga. Potencijalan eksplozivan rast broja korisnika platforme svakako može dovesti do znatnog obima pohranjenih podataka. Očekivana razređenost podataka u demografskim i drugim tabelama platforme može ugroziti efikasnost klasičnih metoda pretrage. Inkorporiranje multimedijalnih sadržaja i linkova ka profilima na društvenim mrežama u ankete i profile na našoj platformi, uz, po mogućnosti, analitičke sugestije zasnovane na ovako dostupnim slabo strukturiranim podacima, znatno bi unapredilo iskustvo korisnika s platformom. Sve ovo nesumnjivo govori u prilog korišćenja pristupa iz domena velikih podataka, koje smo primenili u našem rešenju.“ – ističu članovi ekipe.

3697-nagrada-za-big-data-softversko-resenje-ekipi-s-raf-a