Дипломирао Бојан Никитовић

У среду 4. маја 2016. године на Рачунарском факултету је дипломирао студент Бојан Никитовић са радом на тему Имплементација VSLAM технике употребом квадрикоптера за визуелну навигацију. Одбрани су присуствовали ментор др Јелена Васиљевић и члан комисије др Стеван Милинковић.

„Сврха овог дипломског рада је да он постане основни туторијал за сваког ко је заинтересован да се упусти у ову област. Даљи развојни догађаји би укључили практичну имплементацију комплетног алгоритма путем кода и покушали да усаврше постојеће подобласти СЛАМ-а како би се алгоритам у целости побољшао. Постоји много начина на које систем размотрен у овом дипломском раду може бити побољшан и отворен за инкорпорацију нових развојних достигнућа. Једно од већих ограничења актуелног система је величина визуелне мапе. Време потребно да се прати видео фрејм расте линеарно са бројем оријентира на мапи озбиљно ограничавајући величину мапе у пракси.“ – закључује Бојан у свом раду.

4090-diplomirao-bojan-nikitovic