Дипломирао Душан Контић

Студент Душан Контић завршио је основне академске студије на РАФ-у са дипломским радом на тему Реализација wеб апликације за потребе стоматолошке ординације употребом JavaEE платформе. Одбрани су присуствовали ментор, др Душан Тошић, и члан комисије, др Снежана Поповић.

„У овом раду је анализирана и дизајнирана Web апликација за потребе стоматолошких ординација заснована на Web сервису и Cloud технологији. Поред ових технологија, објашњене су и остале технологије које су коришћене приликом реализације ове апликације. Наша апликација нуди кључне функционалности за функционисање једне стоматолошке ординације, омогућујући корисницима (власницима ординације) ефикасно праћење пословања, као и бољу сарадњу са њиховим пацијентима.“ – истиче Душан у свом раду.

4119-diplomirao-dusan-kontic