Dušan Vujošević – projekat u Rumuniji

Dr Dušan Vujošević, docent na Računarskom fakultetu, učestvovaće u istraživanju upotrebe prediktivne analitike velikih podataka u upravljanju ljudskim resursima kao član tima koji će činiti i kolege sa Fakulteta za kibernetiku, statistiku i poslovnu informatiku iz Bukurešta. Istraživanje će biti sprovedeno u kompaniji Oranž Rumunija, koja je najveća rumunska telekomunikaciona kompanija.

Budući da velike i tehnološki napredne telekomunikacione kompanije podatke o zaposlenima, bivšim zaposlenima i kandidatima za posao čuvaju u nizu aplikacija, u tekstualnim dokumentima i u sistemskim logovima, neophodno je primeniti tehnike iz domena velikih podataka kako bi se svi ovi podaci zajedno analizirali. Očekuje se da bi na osnovu analize moglo da se predviđa ponašanje zaposlenih, na primer njihov radni učinak ili njihova sklonost da daju otkaz, što bi kompaniji pomoglo u nastojanjima da motiviše svoje zaposlene i da sačuva stručnjake pojedinih grana, poput računarstva ili telekomunikacija, oko kojih se na tržištu vodi žestoka borba.

Istraživanje je prihvaćeno na konkursu Ežen Jonesko koji organizuju Vlada Rumunije i francuska Univerzitetska agencija za frankofoniju. Za konkurs je bilo prijavljeno 288 predloga istraživanja istraživača iz 28 zemalja, od kojih je za realizaciju izabrano 80.

4033-dusan-vujosevic-projekat-u-rumuniji