Мастер рад – Богдан Голубовић

Студент Богдан Голубовић је одбранио мастер рад на РАФ-у на тему Специфичност wеб апликације AESR за евиденцију и публиковање спортских резултата. Одбрани су присуствовали др Душан Тошић, ментор, и др Десимир Вучић, члан комисије.

„У мастер раду је приказан комплетан начин рада AESR апликације, пет основних целина на којима се базира апликација, начин експортовања података и сврха. Приказан је део кôда ASER апликације као што су: механизам заштите и механизам за публиковање спортских резултата. Апликација је рађена наменски на основу захтева Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије. У AESR апликацију планирано је да се унесу сва спортска достигнућа које Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије поседује у писаној форми од настанка. Приказан је и даљи развој апликације, како би сам начин прикупљања и публиковања података био још бржи и ефикаснији у будућности. Јер наши спортисти из дана у дан постижу импозантне резултата, како на домаћим тако и на међународним такмичењима. ASER апликација је само један од начина како спортски резултати могу да буду лако доступни и запамћени на једном месту. Спортски резултати су нешто сто треба да се памти и да се чува.“- истиче Богдан у завршници свог рада.

4127-master-rad-bogdan-golubovic