Нова књига – Моделирање информационих система

Издавачка кућа CET објавила је нову књигу са насловом „Моделирање информационих система“, аутора Алемпија Вељовића и Мирољуба Захорјанског, који предају на Рачунарском факултету. Књига приказује поступак пројектовања информационог система почев од дефинисања захтева корисника кроз поступак функционалног моделирања дефинисаног стандардом IDEF0. Главни акценат је дат на поступак израде логичког и физичког модела базе података. Само информационо моделирање дефинисано је стандардом IDEF1X и разматрано CASE алатом ERwin.

3970-nova-knjiga-modeliranje