Nova knjiga – Modeliranje informacionih sistema

Izdavačka kuća CET objavila je novu knjigu sa naslovom „Modeliranje informacionih sistema“, autora Alempija Veljovića i Miroljuba Zahorjanskog, koji predaju na Računarskom fakultetu. Knjiga prikazuje postupak projektovanja informacionog sistema počev od definisanja zahteva korisnika kroz postupak funkcionalnog modeliranja definisanog standardom IDEF0. Glavni akcenat je dat na postupak izrade logičkog i fizičkog modela baze podataka. Samo informaciono modeliranje definisano je standardom IDEF1X i razmatrano CASE alatom ERwin.

3970-nova-knjiga-modeliranje