Spajanje kompanije DELL i EMS

Kompanija DELL kupila je kompaniju EMS za cenu od 67 milijardi američkih dolara, što je iznos koji se procenjuje kao najviša ikada plaćena cena u sektoru tehnologija. Novonastala kompanija, nazvana Del EMS (Dell EMC), nastavlja program akademske saradnje sa Računarskim fakultetom.
Spajanjem dveju kompanija nastala je najveća svetska tehnološka kompanija koja je u privatnom vlasništvu. Kako objašnjava njen vlasnik i izvršni direktor Majkl Del, kompanija Dell EMS će se fokusirati na trendove razvoja informatičkih tehnologija, kombinujući iskustvo Del-a u domenima organizacionih servera, personalnih kompjutera i mobilnih rešenja, sa iskustvom EMS-a u domenu organizacionih storidža.
Del EMS nasleđuje od EMS-a i Del-a liderske pozicije u domenu tehnologija servera, storidža, virtuelizacije i personalnih kompjutera.

4217-spajanje-kompanije-del-i-ems