Diplomirali Blagoje Ignjatović i Milan Nikolić

Studenti Blagoje Ignjatović i Milan Nikolić su 5. oktobra 2017. godine na RAF-u odbranili svoje diplomske radove, Blagoje na temu Terminal za nadzor i kontrolu radnika u realnom vremenu, a Milan na temu Sistem za nadzor i kontrolu radnika u realnom vremenu pred mentorom dr Milanom Vidakovićem i dr Snežanom Popović i dr Stevanom Milinkovićem, članovima komisije.
„Bilo je zanimljivo početi od same ideje i pretočiti je u aplikaciju, kao i činjenica da do tada nije postojala ovakva aplikacija na tržištu. Napravljen je ekran koji predstavlja pregled svih mogućih opcija koje zaposleni može da odabere, prikaz slike zaposlenog kao i lista sa informacijama. Moguće opcije su prijava, odnosno odjava na sistem, pauza, privatni izlazak i poslovni izlazak. Prikazuje se zvanična slika zaposlenog kao i uslikana slika kamerom u trenutku očitavanja. U listi sa informacijama se prikazuje detaljan opis nekoliko poslednje očitanih zaposlenih „ – zaključio je Blagoje.
Fotografije sa odbrane pogledajte u galeriji.

4558-diplomirali-blagoje-ignjatovic-i-milan-nikolic