Nova knjiga u izdanju CET-a „Algoritmi i strukture podataka“

Izdavač stručne kompjuterske lirterature CET je u svoju ponudu uvrstio novu knjigu „Algoritmi i strukture podataka“. Ova knjiga je pisana prema planu istoimenog predmeta koji se sluša na drugoj godini studija na Računarskom fakultetu, a namenjena je i svima koji žele da se upoznaju sa osnovnim strukturama podataka i sa klasama često primenjivanih algoritama.

Autor knjige je dr Dragan Urošević, profesor Računarskog fakulteta.

4856-nova-knjiga-u-izdanju-cet-a-algoritmi-i-strukture-podataka