Петар Ерић одбранио је дипломски рад на тему „Регистрација чланова спортских друштава“

Студент Рачунарског факултета Петар Ерић 21. октобра одбранио је дипломски рад на тему Регистрација чланова спортских друштава пред комисијом коју су чинили: ментор проф. др Милан Видаковић и др Бојана Димић Сурла.
„Дипломски рад представља апликацију за евидентирање чланова спортских друштава. Развијена апликација омогућава регистрацију активности чланова, праћење редовности присуства натренинзима, финансијске ефекте прикупљених чланарина, као и регистрацију корисника и додељивањеразличитим корисничким групама.
Апликација на основу регистрованих долазака даје статистичкеизвештаје о степену искоришћења месечне чланарине и финансијским ефектима. Обезбеђујемаркирање корисника који нису у року измирili своју чланарину. Осим тога, сви чланови клуба добијају на крају месеца извештаје о броју тренинга на којима су присуствовали, као и о стању свог кредита.
Погодности које доноси апликација: једноставна регистрација присуства на тренинзима, обавештавање корисника у случају да нису уплатili чланарину за актуелни месец, сви корисници на крају месеца добијају извештаје о броју одрађених тренинга, менаџери на крају месеца добијају извештаје о оствреним приходима,менаџери на крају месеца добијају извештаје о члановима који нису измирili своје обавезе, могућност рада апликације на више језика.
Апликација је раздвојена на два дела:
1. Серверски део са базом података пружа REST API подршку кроз стандардни wеб сервице. Имплементација је реализована у програмском језику GO, а за складиштење података коришћена је MySql база података.
2. GUI део садржи кориснички интерфејс и спреге ка серверском делу. Имплементација је реализована у Angular верзији 7.
Приликом организације софтвера, вођена је брига о могућности за каснију тимску надоградњу апликације. Уграђени су стandрадни елементи сигурносних механизама, који се базирају на HTTPS, ЈWТ токенима и криптовању осетљивих корисничких информација преко PBDKF2 алгоритма“.

5537-petar-eric-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-registracija-clanova-sportskih-drustava