Студенткиња Марија Чолић одбранила је свој дипломски рад на тему „Примјена бежичних сензорских мрежа у пољопривреди“

Студенткиња Рачунарског факултета Марија Чолић је 30. октобра одбранила свој дипломски рад на тему Примена бежичних сензорских мрежа у пољопривреди пред комисијом коју су чинили ментор др Селена Вукотић и др Ђорђе Бабић, члан комисије.

„У последње вријеме постоји значајан раст у области информационо комуникационих технологија (IKT) у земљама у развоју. Телекомуникације су једно од подручја гдје IKT биљежи сталне брзе промјене. Мобилни телефони се користе за свакодневне потребе па и за потребе пољопривреде. Пољопривредници користе телефоне у обављању свакодневних пољопривредних активности. Истовремено велики напредак показују и бежичне сензорске мреже. Потенцијал бежичних сензорских мреţа у препознавању различитих појава из наше околине, њихова приступачност и употребљивост главне су тезе овог дипломског рада. Циљ овог дипломског рада јесте упознавање са различитом примјеном бежичних сензорских мрежа у области пољоптивреде. Упознаћемо се са начином на који бежичне сензорске мреже помажу пољопривредницима за надгледање и контролу својих поља.“ – у уводу је истакла ауторка.
„Примјена бежичних сензорских мрежа може бити вема корисна, нарочито у области пољопривреде, што је и показано у овом раду. На основу неких метода истраживања могуће је добити информације о највећим бригама пољопривредника у вези са праћењем својих поља и побољшањем квалитета приноса. Показано је да бежичне сензорске мреже омогућавају побољшавање квалитета и количине приноса, а ублажавају или чак елиминишу неке неповољне факторе у пољопривреди. Информације које се добију истраживањем после се користе за израду дизајна апликација које ће помоћи пољопривредницима. Апликације које се праве за помоћ пољопривредницима треба да омогуће ефикасно надгледање поља.
Искуства различитих аутора у свијету говоре о тренду све веће примјене бежичних сензорских мрежа у пољопривреди тако да оне имају перспективу као дио савремених пољопривредних система.“ – закључила је Марија.
Фотографије са одбране доступне су у галерији.

5555-studentkinja-marija-colic-odbranila-je-svoj-diplomski-rad-na-temu-primjena-bezicnih-senzorskih-mreza-u-poljoprivredi