Студенткиња Рачунарског факултета Ивана Станковић одбранила је дипломски рад на тему „Restify JavaScript и његова демонстрација на mail сервер апликацији“

Студенткиња Рачунарског факултета Ивана Станковић 25. октобра одбранила је дипломски рад на тему „Restify JavaScript и његова демонстрација на маил сервер апликацији“ пред члановима комисије коју су чинили ментор др Милан Видаковић и др Бојана Димић Сурла. 
„Тема дипломског рада је демонстрација примене библиотеке “Restify”, JavaScript библиотеке за NodeJS окружење, на емаил сервер апликацији. Поменута библиотека омогућава REST рутирање захтева упућених серверу, на чему је базирана апликација теме рада.
Међу коришћеним технологијама налази се и Angular6, у којем је реализован предњи део апликације, затим MySql релациона база где се одвија складиштење порука, а цео систем је доступан преко интернета. Ово је омогућено коришћењем Beltelnet и Heroku сајтова.
Mail сервер пружа могућност креирања налога, размену порука, тј. примање и слање мејлова, и организацију порука. Под организацијом подразумева се смештање порука по фолдерима, смештање самих фолдера у оквиру других, преглед њиховог садржаја, као и премештање и брисање фолдера и порука. Слање порука се одвјиа између корисника који имају налог регистрован на серверу, што значи да је омогућено креирање налога и обавезно пријављивање пре коришћења услуга сервера. Саме поруке се могу слати на више налога одједном, слати као одговор на примљене поруке и прослеђивати другим корисницима. Сопствени mail сервер за компаније може имати бројне погодности. Једна од погодности огледа се у већој контроли над филтрирањем порука, што подразумева избегавање спам порука. Такође вреди споменути стављање одређених извора на црну листу, повећање приватности, као и избегавање реклама. Сигурност је повећана тако што се комуникација одвија у затвореној групи. Ради се о комуникацији која је доступна преко интерне мреже којој имају приступ само чланови те групе“.

5551-studentkinja-racunarskog-fakulteta-odbranila-je-diplomski-rad-na-temu-xa-restify-xa-xa-javascript-xa-i-njegova-demonstracija-na-xa-mail-xa-server-aplikaciji