Студент Милан Милићевић одбранио је свој дипломски рад на тему „Решења пословне интелигенције у модерном пословању“

Студент Рачунарског факултета Милан Милићевић је 24. септембра 2020. године одбранио дипломски рад на тему Решења пословне интелигенције у модерном пословању пред комисијом коју су чинили: ментор др Душан Вујошевић и члан др Снежана Поповић .
„Експанзија употребе рачунара у пословању условила је развој апликација које корисницима омогућавају лакше прикупљање, обраду, анализу, складиштење и интерпретацију података. У овом раду ће бити речи о начинима обраде и приказивању података у модерном пословању са акцентом на програм Microsoft Power BI са којим сам се сусрео у раду у интернационалној компанији. Како се у компанији јавила потреба за системом пословне интелигенције који би могао да обради и повеже велику количину података што у производњи, дистрибуцији, продаји и анализи финансијских извештаја урађена је анализа комерцијално доступних производа на тржишту.

Током анализе пословних решења са својим претпостављеним у компанији сам дошао до закључка да је Power BI решење најкомплетније за фирму која већ има интегрисане готово све доступне Microsoft сервисе. Тренд решења пословне интелигенције је тзв. „self service“, који омогућава и мање искусним корисницима да праве извештаје за сопствене потребе. Међутим, компликованији извештаји у Power BI програму захтевају одређено искуство у визуелизацији и повезивању база података, па је из тог разлога препоручљиво да се алоцира позиција само за потребе извештавања, било да је то аналитичар података, дизајнер или програмер за потребе пословне интелигенције. Да бисмо дошли до крајњег резултата, односно визуелних приказа података, потребно је да подаци имају одређену структуру и да буду претходно обрађени за потребе извештавања. У раду ће бити приказани различити примери визуелизације који доприносе лакшем извештавању и бржем деловању у циљу побољшања пословања.“ – наведено је у апстракту.

„Да би се стратешке и операционе одлуке доносиле брзо, а како би се одржала компететивна предност на тржишту више није довољно само постојање одређених података. Подаци морају да се брзо обраде, структуирају, анализирају и представе на такав начин који би кључним људима донео лакше, прецизније и брже доношење одлука. Пословна интелигенција у модерном пословању доноси управо то и помаже бизнису да остане конкурентан на тржишту које се стално мења. Простор за доношење спорих одлука на основу података који су некада обрађивани данима је ишчезао. Из мог искуства, примена централизованог решења пословне интелигенције и визуелизација која пружа релевантне информације довела је до смањења дуплираних извештаја, редуковала је број порука e-поште, омогућила је прецизнију интерпретацију података и самим тим смањила утрошено време свих запослених и повећала продуктивност. Такође, у односу на традиционално решење, Excel, Power BI је вишеструко брже извршавао комплексна филтрирања и калкулације над базама података са којима сам радио. Било да се ради о малом бизнису или великој компанији и без обзира у којој сфери послује, пословна интелигенција ће, уколико се подаци добро обраде, омогућити лакше, прецизније и надасве брже доношење одлука.“ – закључио је Милан.

5955-student-milan-milicevic-odbranio-je-svoj-diplomski-rad-na-temu-resenja-poslovne-inteligencije-u-modernom-poslovanju