Студент Никола Шимшић одбранио је дипломски рад на тему „Тестирање сигурносно-критичног кода коришчењем методе убризгавања грешке у уграђеним (embedded) системима у аутомобилској индустрији“

Студент Рачунарског факултета Никола Шимшић је 23. октобра 2020. године одбранио дипломски рад на тему Тестирање сигурносно-критичног кода коришчењем методе убризгавања грешке у уграђеним (embedded) системима у аутомобилској индустрији пред комисијом коју су чинили: ментор др Петар Бојовић и члан др Бојана Димић Сурла.
„Читава аутомобилска индустрија тренутно се соучава са драматичним технолошким променама. Ова промена настаје доласком поптуно нових електричних и електронских архитектура (Е/Е архитектуре, која је конвергенција домена: електронички хардвер, мрежна комуникација, софтверске апликације и ожичење, који се заједно комбинују у архитектури возила. Управљање мотором, кочење, управљање информацијама, забавним садржајем, и остале карактеристике комфора и практичности унутар аутомобила, ослањају на електричне и електроничке системе и са њима потпуно нове софтверске архитектуре.“ – наведено је у уводу.
 
„Овим радом је дотакнут начин на који се аутомобилска индустрија суочава са експоненцијалним растом комплексности уграђених (embedded) система. Показано је зашто, и на који начин је настала организација AUTOSAR, која је тренутно кључни фактор у целокупном развоју. Поред оријентисаности ка раздвајању софтвера од хардвера, јако битан акценат се ставља и на правилну системску архитектуру, од круцијалне важности да систем буде стабилан јер се у већини случајева ова технологија може одразити на људске животе. 

Како би се обезбедио стабилан целокупни рад система, потребно је посебну пажњу посветити подробном тестирању на свим нивоима, а овим радом је направљен осврт на један од аспеката којим се ова сигурност обезбеђује – метод убризгавање грешке. Иако дати примерак представља само делић ове свеобухватне теме, приказан је поступак извођења, као и проблематика која је покривена решењем. Сви ови процеси, методологије и правила као нпр. наведена у поглављу 4, постоје како би се и у будућности индустрија успешно суочавала са препрекама и развојом технологије обезбедила да људски животи буду још заштићенији а путовање од тачке А до тачке Б што удобније, брже и сигурније“ – закључио је Никола.

Фотографије са одбране налазе се у галерији.

5972-student-nikola-simsic-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-testiranje-sigurnosno-kriticnog-koda-koriscenjem-metode-ubrizgavanja-greske-u-ugradenim-embedded-sistemima-u-automobilskoj-industriji