Student Stefan Antić odbranio je svoj diplomski rad na temu „Generisanje SQL upita upotrebom grafičkog interfejsa“

Student Računarskog fakulteta Stefan Antić je 14. septembra 2020. godine odbranio diplomski rad na temu Generisanje SQL upita upotrebom grafičkog interfejsa pred komisijom koju su činili: mentor dr Milan Vidaković i član dr Bojana Dimić Surla.
„Relaciona baza podataka je jedna od tipova baza podataka koja omogućava skladištenje međusobno povezanih podataka, pristup podacima, kao i njihovu modifikaciju. Relacione baze podataka se zasnivaju na relacionom modelu, intuitivnom načinu predstavljanja podataka u tabelama. Svaki red u tabeli je zapis sa jedinstvenim ključem, dok su kolone tipovi koji predstavljaju polje za podatak, olakšavajući da se ostvari konekcija između tabela putem tih podataka. Prva četiri mesta najkorišćenijih baza podataka pripadaju bazama sa relacionim modelom, kao što su MySql, Microsoft SQL Server i PostgreSQL. Iz ovoga proizilaze dva problema: poznavanje SQL sintakse i razlike u dijalektima proizvođača.“ – navedeno je u apstraktu.

„Aplikacija omogućava povezivanje na neki izvor podataka, analizu baze podataka tog izvora, kao i kreiranje upita nad podacima baze kroz grafički korisnički interfejs. Kreiranje upita nudi izvršavanje istog, uz limit do 1000 redova, kao i generisanje čistog SQL upita, specifičnog za dijalekt baze podataka na kojoj se upit izvršava. Ovim pristupom, aplikacija omogućava nezavisnost od platforme relacione baze, tj. proizvođača, a dodatno tome, omogućava i korisnicima koji nisu programeri, ili ne poznaju SQL, da na jednostavan i intuitivan način pregledaju podatke uz opciono filtriranje istih.“ – zaključio je Jovan.

 Fotografije sa odbrane nalaze se u galeriji.

5946-student-stefan-antic-odbranio-je-svoj-diplomski-rad-na-temu-generisanje-xa-sql-xa-upita-upotrebom-grafickog-interfejsa