Студенткиња Јована Атанасијевић одбранила је свој дипломски рад на тему „Паралелни приступ у обради великих података употребом веб кролера“

Студенткиња Рачунарског факултета Јована Атанасијевић је 9. јуна 2020. године одбранила дипломски рад на тему Паралелни приступ у обради великих података употребом веб кролера пред комисијом коју су чинили: ментор др Душан Вујошевић и члан др Миланка Гардашевић Филиповић.

„Технологија великих података је изузетно битна у добу Интернета у којем тренутно живимо због огромних количина података које константно циркулишу. Да би компанија имала успешно пословање од кључне важности је да има потребне вештине за анализу података које прикупи, и да своје производе обликује према резултатима тих анализа. Веб кролери чине значајан део креирања већине производа заснованих на подацима. Циљ овог рада је обједињавање и примена стеченог знања из више одабраних предмета одслушаних током студирања на смеру Рачунарске науке на Рачунарском факултету, имплементацијом паралелизације веб кролера.“ – наведено је у апстракту.

„Како организациони системи расту, поседовање вредних података и умеће манипулације њима постаје приоритет од ког зависи будући рад тог система. С обзиром на брзину којом се стварају нови подаци, на количину података који треба да се складиште и њихову неструктуираност по природи, технологија великих података је постала кључна за вођење свих већих система. Технологија великих података поставља основ за будући технолошки напредак у свим областима примене.“… „Оригиналан допринос рада чини приказ систематске имплементације паралелизације над датим алгоритмом, заједно са дизајном приступа паралелизације и анализом ефикасности. Анализом поређених резултата дошла сам до закључка да паралелизација веб кролинга, односно једне од метода за обраду великих података, доводи до повећања перформанси по питању времена извршавања.“ – закључила је Јована.

Овај рад у себи садржи доста питања за будућа истраживања: како искористити GPGPU за паралелизацију веб кролера, која је граница временске ефикасности паралелизације веб кролера, који су начини синхронизације логички зависних целина алгоритма; подлога за ове правце истраживања се налази у овом раду.

Фотографије са доделе налазе се у галерији.

5839-studentkinja-jovana-atanasijevic-odbranila-je-svoj-diplomski-rad-na-temu-paralelni-pristup-u-obradi-velikih-podataka-upotrebom-veb-krolera