Студенткиња Тијана Ђорђевић одбранила је дипломски рад на тему „Софтверска реализација аутоматизованог система Соларног концентратора на Arduino платформи“

Студенткиња Рачунарског факултета Тијана Ђорђевић је 10. септембра 2020. године одбранила дипломски рад на тему Софтверска реализација аутоматизованог система Соларног концентратора на Arduino платформи пред комисијом коју су чинили: ментор др Милош Јовановић и члан др Јелена Васиљевић.
„Имајући у виду да је количина Сунчеве енергије која доспева на Земљу енормно већа од количине осталих расположивих енергетика, као и то да стационарни колекторски системи ту количину не могу максимално да искористе, софтверски контролисан соларни концентразор енергије представља најбоље решење у процесу производње електричне и топлотне енергије. Софтвер омогућава да систем константно користи максималну количину Сунчевих зрака. Има унапред предодређена решења за различите ситуације у којима систем може да се нађе. Циљ софтвера је потпуна аутоматизација соларног концентратора уз помоћ прецизних калкулација и хардверских уређаја које контролише сам софтвер. У раду је представљен детаљан приказ софтверског решења за пројекат. Објашњени су приницпи генерисања података о позицији Сунца, превођење истих на системски разумљиве параметре као и могући даљи развој и унапређење система.“ – наведено је у уводу.
“ У овом систему, сваки механички погон покренут одговарајућим мотором са инкременталним енкодером који се очитава помоћу микроконтролера, се детаљно прати и за њега је предвиђена граница сигурности. Дизајн, адаптивност, конзистентност софтвера омогућавају да овај систем уз минималне промене: промене координата на ком се систем налази и временске зоне у којој се налази, да систем буде врло брзо активан на било којој локацији на свету.“ – закључила је Тијана.
Фотографије са одбране налазе се у галерији.

5943-studentkinja-tijana-dordevic-odbranila-je-diplomski-rad-na-temu-softverska-realizacija-automatizovanog-sistema-solarnog-koncentratora-na-xa-arduino-xa-platformi