Др Душанка Стојановић in memoriam

Недавно преминула др Душанка Стојановић била је ангажована као асистент на Електротехничком факултету у Београду на предмету Физика I, више пута била је члан комисије за одбрану дипломских радова на истом факултету на Катедри за чврсто стање. Била је ангажована и на Рачунарском факултету, на предмету Математичко моделовање полупроводничких компоненти, у овиру докторских студија на студијском програму Рачунарско инжењерство.
Била је научни саветник Института за физику, годинама се бавила физичким својствима полупроводника и полупроводничких направа, транспортним и оптичким процесима у полупроводничким направама, истраживањем оптичких особина нанодимензионих система који су формирани у полупроводницима – тзв. квантним тачкама (QD), а и самим квантним тачкама у сложеним структурама.
Душанкина биографија и више о њеном научном раду објављено је у часопису ГАЛАКСИЈА. 

6260-dr-dusanka-stojanovic-xa-in-memoriam-xa