Годину дана одржавања онлајн наставе на РАФ-у у бројевима

У периоду од марта 2020. године до марта 2021. године настава на Рачунарском факултету одржавала се углавном онлајн. За ових дванаест месеци, сем у време ванредног стања када је била искључиво онлајн, настава се изводила по хибридном моделу који садржи три могућности праћења наставе:
1. Настава на факултету по жељи студената. То значи да су наши студенти, за разлику од праксе на другим факултетима, могли да слушају наставу у просторијама факултета.
2. Онлајн праћење наставе.
3. Накнадно праћење наставе путем снимака из видео архиве где се налазе сви одржани часови.
У протеклих годину дана било је 229357 онлине похађања часова. Од тога 217774 похађања било је из Србије док су остала похађања била из Црне Горе, Републике Српске, затим из Хрватске, Немачке, САД-а.
Највећа посећеност, односно највише пропраћених часова 36944 је било у октобру што се подудара са почетком школске године на РАФ-у. У новембру долази до пада посећености на 28674, да би у децембру, када је и крај семестра, порастао на 33223.
Учешће професора и студената у онлајн настави у минутама је 14599073.
Учионица са највећом посећеношћу онлајн наставе у минутама имала је 1389925 минута.
Број одржаних онлајн часова је 23018. Месец са највећим бројем одржаних часова био је децембар са 3225 часова.
Онлајн праћење наставе је било могуће захваљујући платформи која је направљена на Рачунарском факултету, а која је уступљена и Рачунарској гимназији. Због тога се сви ови бројеви односе на онлине наставу која се изводила на Рачунарском факултету и у Рачунарској гимназији у протеклих годину дана, односно у периоду од марта 2020. године до марта 2021. године.
 Operativni_sistemi_sa_kojih_su_se_studenti_uključivali_u_nastavu_po_broju_uključivanja.pngDrzave_odakle_su_se_studenti_uključivali_na_nastavu_ne_računajući_Srbiju.png
Оперативни системи са којих су се студенти укључивали у наставу,                      Државе из којих су се студенти укључивали у наставу,
                    по броју укључивања.                                                                                            изузев Србије.
                                                                           
                                                                             
                                         Uključivanje_studenata_u_онлајн_nastavu_2020.png
                                                        Укључивање студената у онлајн наставу у 2020. години
                                                  Uključivanje_studenata_u_онлајн_nastavu_2021.png
                           Укључивање студената у онлајн наставу у 2021. години
                           Визуелизацију података припремили су Александар Гаврић и Миона Текелеровић

6259-godinu-dana-onlajn-nastave-na-raf-u-u-brojevima