Рачунарски факултет богатији је за још једног доктора наука – докторску дисертацију одбранио је Немања Радосављевић

Рачунарски факултет може се похвалити још једним доктором наука. Докторанд Немања Радосављевић одбранио је докторску дисертацију 12. априла 2021. године пред трочланом комисијом коју су чинили председница др Селена Вукотић и чланови др Дејан Драјић и др Ђорђе Бабић.
Своју докторску дисертацију под називом „Пренос података, безбедност и енергетска ефикасност интернет ствари (Internet of things) решења заснованих на технологији бежичних сензорских мрежа“, Немања је излагао, не само пред комисијиом, већ и пред колегама и пријатељима који су дошли да га подрже. Председница комисије др Селена Вукотић представила је присутнима кандидата након чега је Немања Радосављевић почео излагање.
„Главни допринос ове докторске тезе јесте модел процене потрошње енергије бежичних сензорских мрежа за задати скуп протокола топологије и криптографских алгоритама мале рачунске и имплементационе захтевности. Предложена метода процене потрошње енергије анализира се у симулационом сценарију за неколико протокола и криптографских алгоритама. Математички модел се тестира у симулационом окружењу где се бежичне сензорске мреже примењују као технологија за комуникацију на отвореном подручју између сензорских чворова и уређаја заснованих на технологији интернет ствари. Резултати симулације потврђују формулу предложену за процену снаге. Model предложен у овој тези може се користити за одабир одговарајућег протокола топологије и криптографског алгоритма. На основу дефинисаног модела и резултата симулације представљена је сортирана листа комбинација протокола топологије и алгоритма шифровања. Најбољи резултати у смислу потрошње енергије добијају се коришћењем протокола A3 топологије и криптографског протокола KATAN64″….
Након завршене одбране комисија је донела следећи закључак, који у потпуности преносимо.
ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ: Кandидат Немања Радосављевић приступио је одбрани докторске дисертације пред комисијом у 17 часова. Кandидат је изложио свој рад у трајању од 45 минута, а затим је успешно одговорио на сва постављена питања. 
У току излагања кандидат Немања Радосављевић је укратко представио најважније резултате који су детаљно обрађени у дисертацији. Од изузетне важности за примену сензорских мрежа је сигурност мрежа, као и енергетска ефикасност. У оквиру свог истраживачког рада Немања је обрадио најпознатије нападе на сензорске мреже, као и одговарајуће методе заштите. Такође, кандидат је анализирао нападе на енергетску ефикасност сензорских мрежа. Кandидат је приказао употребу симулатора за тестирање примене одређених механизама и алгоритама заштите у сензорским мрежама, укључујући лаке шифарске алгоритме. На одговарајући начин приказан је и главни научни допринос, а то је предложени математички модел за одређивање коефицијента подобности као и одређивање интервала прихватљивости коефицијената изложен у дисертацији који представља нови приступ овом типу анализе. Доказ квалитета предложеног модела огледа се у великом броју симулација и параметара архитектуре система бежичних сензорских мрежа и шифарских алгоритама тестираних у раду. Такође, кандидатје указао на даљи правац истраживања у овој актуелној проблематици. 
Комисија закључује да је кандидат Немања Радосављевић овом одбраном испунио услове за завршетак докторксих студија и за стицање акадамеског звања доктора наука електротехнике и рачунарства.
                                                                                      Честитамо др Немањи Радосављевићу.
  Слике са одбране погледајте у галерији.

6264-racunarski-fakultet-bogatiji-je-za-jos-jednog-doktoranda-doktorsku-disertaciju-odbranio-je-nemanja-radosavljevic