Student Aleksandar Milenović odbranio je diplomski rad na temu „Custom two-phase weblogin rešenje“

Student Računarskog fakulteta Aleksandar Milenović je 4. februara 2021. godine odbranio diplomski rad na temu „Custom two-phase weblogin rešenje“ pred komisijom koju su činili: mentor dr Milan Vidaković i član dr Bojana Dimić Surla.

„Cilj ovog diplomskog rada je implementacija mobilne aplikacije koja omogućava custom two-phase web login, čime se postiže veća bezbednost na internetu. Upotrebom ove aplikacije, svaka registracija ili prijava na nekom sajtu prolazi kroz dodatni korak provere. Na ovaj način, povećava sigurnost na internetu zato što za zloupotrebu više nije dovoljno samo da se ukrade korisnično ime i šifra.“ – navedeno je u apstraktu.

„Mobilna aplikacija razvijena u ovom radu pruža korisniku mogućnost dodatne provere prilikom pristupa sajtovima, i to prilikom što su prijavljivanja, registracije i odjavljivanja sa sajtova. Iako izgleda jednostavno sa stanovišta funkcionalnosti, ova aplikacija pruža korisniku još jedan stepen zaštite pored već postojećih. Ovakav tip aplikacija zasigurno predstavljaju budućnost zaštite na internetu.“ – zaključio je Aleksandar.

1 thought on “Student Aleksandar Milenović odbranio je diplomski rad na temu „Custom two-phase weblogin rešenje“”

  1. Pingback: site

Comments are closed.

6133-student-aleksandar-milenovic-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-xa-custom-two-phase-weblogin-xa-resenje