Student Mariano Suban odbranio je diplomski rad na temu „Razvoj sistema za generisanje personalizovanih testova kompatabilnih sa Moodle platformom korišćenjem Ruby on Rails framework-a“

Student Računarskog fakulteta Mariano Suban je u ponedeljak, 27. decembra 2021. godine odbranio diplomski rad na temu Razvoj sistema za generisanje personalizovanih testova kompatabilnih sa Moodle platformom korišćenjem Ruby on Rails framework-a pred komisijom koju su činili mentor dr Miloš Radenković i član dr Dušan Vujošević.

U uvodu svog rada Mariano je istakao sledeće:

U ovom radu se istražuje način na koji bi se Moodle platforma mogla integrisati sa aplikacijom za personalizovanje testova. Iako Moodle platforma nudi širok opseg opcija za generisanje testova, uvek se može dodatno personalizovati. Naime Moodle platforma nema podršku za davanje težine pitanjima i samim tim kreiranje testa željene težine. Aplikacija u koju bi se unela pitanja iz Moodle-a zarad dodeljivanja težine i dodatnih oznaka koje bi doprinele u generisanju testa, bi mogla biti koristan dodatak Moodle platformi.

Cilj rada je kreiranje takve aplikacije korišćenjem Ruby on Rails okvira. U aplikaciju se uvoze pitanja iz Moodle-a. Unutar aplikacije predavač može da personalizuje pitanja, tako što će im dodeliti težine i oznake. Nakon toga predavač može de generiše skup nasumičnih pitanja različite težine, koja bi se unela nazad u Moodle za generisanje testa.

U ovom radu smo istražili način na koji se izrađuje aplikacija za generisanje personalizovanih testova kao dodatak Moodle platformi. Aplikacija služi da se dodatno prilagode pitanja u testu. Time se postiže doslednost težine testova u toku trajanja kursa. Korišćenje Ruby on Rails okvira omogućuje je dalje razvijanje aplikacije bez promena u modelu aplikacije, tako da je sam izgled aplikacije izmenjiv.

Aplikacija ovog tipa može biti koristan pomoćni alat za generisanje testova na Moodle platformi. Nedostaci aplikacije su broj koraka koji potreban kako bi se postigao željeni cilj. Pitanja se kreiraju na Moodle platformi, pa se uvoze u aplikaciju, gde predavač personalizuje svako pitanje ponaosob. Nakon toga kad se napokon generiše datoteka sa pitanjima koja će biti korišćena u tekstu, predavač opet mora da unese pitanja u Moodle. Zarad poboljšanja aplikacije trebalo bi smanjiti broj koraka i obrazaca, kao na primer dodavanje dinamičkih obrazaca u listu unetih pitanja, pomoću kojih bi predavač uz pomoć 2 klika menjao težinu, kao i integracija aplikacije i Moodle-a pomoću veb servisa, kako bi se generisani test automatski uneo na Moodle platformu, umesto ponovnog otrpemanja datoteke što bi veoma ubrzalo i olakšalo ceo proces generisanja testa. – zaključio je Mariano.

Fotografije sa odbrane dostupne su u galeriji.

6582-student-mariano-suban-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-razvoj-sistema-za-generisanje-personalizovanih-testova-kompatabilnih-sa-moodle-platformom-koriscenjem-ruby-on-rails-framework-a