Student Nikola Ristić odbranio je diplomski rad na temu „Analiza poduhvata mobilne aplikacije „Budi student“ projektovanog pomoću tehnike lin kanvas“

Student Računarskog fakulteta Nikola Ristić je 23. septembra 2021. godine odbranio diplomski rad na temu Analiza poduhvata mobilne aplikacije „Budi student“ projektovanog pomoću tehnike lin kanvas pred komisijom koju su činili mentor, dr Dušan Vujošević i član, dr Nemanja Radosavljević.

Glavni cilj i tema ovog rada jeste razvoj i predstavljanje mobilne aplikacije uz pomoć tehnike lin kanvas, kao i njena upotreba. Pre same izrade prikupljene su potrebne informacije neophodne za početak kreiranja. Naša ciljna grupa su srednjoškolci, kao i svi ostali koji planiraju da svoje školovanje podignu na viši stepen. Mobilna aplikacija je zamišljena da bude na dohvat ruke svima, kako bi u svakom trenutku mogli da dobiju potrebne informacije o fakultetima i njihovim dešavanjima. – navedeno je u apstraktu.

U zaključku svog rada, Nikola je istakao sledeće:

U glavi 1. smo obrađivali osnovne pojmove biznis modela, šta predstavlja startap, kao i pojam lin kanvasa.

U glavi 2. je detaljno objašnjena ideja razvoja naše mobilne aplikacije. Pokušali smo da kroz što bolji i slikovit način predstavimo našu ideju. Trenutni model koji je prikazan je napravljen na veb sajtu “MobinCube”. Naziv aplikacije je “BudiStudent” i samim tim može nagovestiti potencijalne korisnike o čemu je reč. 

U glavi 3. predstavljen je popunjen lin kanvas za naš startap. Trudili smo se da svako polje detaljno razradimo i objasnimo značenje stavki navedenih u istim. Prikazana je jedna, na lokalnom, srpskom tržištu, inovativna ideja sa kratkoročnim i dugoročnim planovima, planiranim troškovima i izvorima prihoda. Takođe, ukratko je prezentovana i ideja za marketing strategiju.

U glavi 4. smo predstavili još jedan pojam za prezentovanje ideja potencijalnim investitorima. To je startap pič, koji je detaljno objašnjen. Uz to smo dodali primer korišćenja startap pičprezenovanja koji se odnosi na našu ideju.

6451-student-nikola-ristic-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-analiza-poduhvata-mobilne-aplikacije-budi-student-projektovanog-pomocu-tehnike-lin-kanvas