Студенткиња Силвија Суботић одбранила је дипломски рад на тему „Емпиријска Бајасова анализа једнонуклеотидног полиморфизма“

Студенткиња Рачунарског факултета Силвија Суботић је у уторак, 26. октобра 2021. године одбранила дипломски рад на тему Емпиријска Бајасова анализа једнонуклеотидног полиморфизма ментор, др Горан Ракочевић и члан, др Јелена Јовановић.     У уводу свог рада Силвија је истакла следеће:

У свом завршном раду желела сам да радим са правим људским геномима и установим да ли постоји веза између одређених болести и гена. Радила сам над групом од 155 људских генома, и разматрала сам три фенотипа (епилепсију, дечији дијабетес и примарну цилијарну дискенезију). Идеја рада је да применом епиријске Бајасове анализе установимо који снипови су повезани са посматраним фенотипом, као и да додатно графички илуструјемо геноме у покушају да се установи неку правилност приликом груписања генома.Конвенцијалне породичне студије о повезаности гена и болести нису успеле да повежу болест или поремећај са неким геном уколико се ради о генетски хетерогеном поремећају, а један од њих је и примарна цилијарна дискенезија. Више других методологија, саме или у комбинацији, су успеле да повежу примарну цилијарну дискенезију са мутацијама на укупно осам гена (DNAI1, DNAH5, DNAH11, DNAI2, KTU, RSPH9, RSPH4A, TXNDC3). Посматрањем гена AGRN у USCS претраживачу генома са удаљености од 100 пута, нисмо нашли везу између наведених гена и нашег посматраног гена. – закључила је Силвија.   Фотографије са одбране доступне су у галерији.

6511-studentkinja-silvija-subotic-odbranila-je-diplomski-rad-na-temu