Александар Стојменовић одбранио је мастер рад на тему „Функционално реактивно програмирање и примена у развоју веб апликација“

Студент Александар Стојменовић је у четвртак, 5. маја 2022. године одбранио свој мастер рад на тему Функционално реактивно програмирање и примена у развоју веб апликација пред ментором др Бојаном Димић Сурлом и члановима комисије др Немањом Радосављевићем и др Милошем Раденковићем.

 У апстракту свог рада Александар је истакао:

У овом раду приказани су основни концепти функционалног и реактивног програмирања. На крају рада је представљена апликација за студентску анкету која примењује концепте функционалног и реактивног програмиања. Апликација омогућава студентима да унесу оцене за предмете, професоре и студентску службу, студенти уносе оцену од 1 до 5 за свако питање, након што се оцене унесу ажурира се табела у реалном времену која показује колико је студената дало одређену оцену, колико има укупно оцена и која је просечна оцена за одговарајуће питање.

Технологије које су коришћене за израду ове апликације су Node.js и Express.js на backend-u, MySQL база и на frontend-у је коришћен Angular са RxJS библиотеком.

Функционално програмирање је декларативна програмска парадигма где се програми креирају састављањем чистих функција. Свака функција узима улазну вредност и врада одговарајуди излаз, без промене или утицаја стања програма. Ове функције извршавају једну операцију и могу да се састављају у секвенцама да би извршиле неки комплекснији задатак. Функционална парадигма чини наш код високо модуларним, јер се функције могу поново користити у програму и могу се позвати, проследити као параметри или вратити. Чисте функције се лакше разумеју јер не мењају ниједно стање и зависе само од уноса који им је дат. Који год излаз да произведу, то је повратна вредност коју дају. Њихова ознака функције даје све информације о њима, односно њихов повратни тип и њихове аргументе.

Способност функционалних програмских језика да третирају функције као вредности и прослеђују их другим функцијама као параметре, чине код читљивијим и лако разумљивим. – закључио је Александар.

Фотографије са одбране доступне су у галерији.