Студент Андреј Броћић одбранио је дипломски рад на тему „Алгоритми дистрибуираног консензуса: Paxos и Raft“

Студент Рачунарског факултета Андреј Броћић је у четвртак, 17. новембра 2022. године одбранио дипломски рад на тему Алгоритми дистрибуираног консензуса: Paxos и Raft пред комисијом коју су чинили ментор др Милош Раденковић и члан др Младен Станојевић.

У уводу свог рада Андреј је истакао следеће:


Дистрибуирани систем је систем у ком више процеса међусобно комуницира и координише своје понашање размењујући поруке преко мреже. Један од централних проблема који постоји у дистрибуираним системима јесте проблем консензуса, који подразумева да се више процеса договоре око једне исте вредности. Тежина решавања овог проблема потиче од чињенице да су процеси по својој природи непоуздани- подлежни отказима и непредвидивом понашању, рецимо слањем корумпираних или контрадикторних порука другим процесима. Протоколи за остваривање консензуса дизајнирани су у циљу постизања међусобног договора између оваквих процеса и као такви морају да задовоље одређене захтеве:


I. Договор (agreement): Сви процеси који не отказују морају да постигну договор око једне(исте) вредности.
II. Интегритет (integrity): Уколико су сви процеси који не отказују предложили вредност v, онда је резултат одлуке било ког процеса који не отказује вредност v.
III. Терминација (termination/liveness): Сваки процес који не отказује мора својевремено да донесе одлуку о вредности.


У прошлости појавили су се многи алгоритми консензуса, али само два доминирају у практичним системима – Paxos, као старији алгоритам који је постао синоним за дистрибуирани консензус и Raft, новије решење које је предложено као једноставнија алтернатива за Paxos алгоритам. Детаљном упоредном анализом може се видети да су ова два алгоритма заправо много сличнија него што то различити начини њихове презентације сугеришу. Може се закључити да се, ако се Paxos објасни терминологијом коришћеном за Рафт, разлике у њиховој разумљивости још знатније умањују.

Као што је претходно наглашено, једна од највећих разлика између Rafta и Paxos јесте начин на који су они представљени у својим изворним радовима. Кључни разлог који се крије иза упеха Rafta, поред једноставности и дизајна самог алгортима, јесте прагматичан приступ који коришћен при његовом презентовању. Ово је вероватно и разлог због ког је Raft успео да за кратко време стане раме уз раме са старијим Paxosom који се у дистрибуираним системима већ одавно успоставио као најпознатије решење проблема консензуса. – закључио је Андреј.