Студент Ненад Ђурђевић одбранио је дипломски рад на тему „Преглед актуелних решења за управљање пројектима и анализа њихове популарности“

Студент Рачунарског факултета Ненад Ђурђевић је у среду, 16. марта 2022. године одбранио дипломски рад на тему Преглед актуелних решења за управљање пројектима и анализа њихове популарности пред комисијом коју су чинили ментор др Душан Вујошевић и члан др Зоран Фидановски.


У уводу свог рада Ненад је истакао следеће:

Управљање пројектима је примена знања, вештина, алата и техника да би се испунили захтеви пројекта. Како су захтеви постајали све комплекснији, било је потребно водити рачуна о великом броју података, често истовремено, и пратити њихове вредности. Уколико се ови подаци прикажу графички, умногоме се олакшава сагледавање критичног пута, временске слике стања и, уопште, структура пројекта. На тој идеји почивају и софтверски алати за управљање пројектима.

Софтверски алат за управљање пројектима је било који софтвер који омогућава праћење пројекта од почетка до краја. Ова врста софтвера углавном омогућава стално и континуирано добијање информација о распореду ресурса, додели задатака, протоку документације, као и управљање финансијама, временом и квалитетом на пројекту. Циљ стофтверских алата за управљање пројектима је да повећају ефикасност тако што ће развојни циклус пројекта учинити доступнијим свим члановима тима, па их тако више укључити у пројекат.

Имајући у виду да су софтверски алати за управљање пројектима од велике користи предузећу када изводи већи број пројеката у исто време, затим када изводи пројекте са високим нивоом комплексности, па и када изводи већи број пројеката у мање комплексном окружењу, може се закључити да је употреба софтверских алата неопходна без обзира на број пројеката који се изводе и на комплексност окружења у коме се изводе.

Што се тиче пројекта који је направљен и демонстриран у овом раду, тестирањем је показана функционалност појединих софтверских алата, као и њихове могућности које су свакодневно примењиве у изради и планирању реалних пројеката.
Идеја за даљи развој овог рада би била праћење популарности алата у наредном перíоду, евентуално испитивање функционалности алата који се касније буду појављивали на тржишту као и узрок раста или пада популарности ових или нових софтвера. Такође, идеја би могла да буде испитивање у којим се алатима најчешће врши планирање израде софтверских пројеката, а у којим алатима се чешће раде пројекти повезани са неком другом индустријом. – закључио је Ненад.

Фотографије са одбране доступне су у галерији.

6680-student-nenad-durdevic-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-pregled-aktuelnih-resenja-za-upravlanje-projektima-i-analiza-njihove-popularnosti