Студент Његован Миловић одбранио је дипломски рад на тему „Имплементација РАФ data центра применом open source виртуелизационих решења“

Студент Рачунарског факултета Његован Миловић је у петак, 28. октобра 2022. године одбранио дипломски рад на тему Имплементација РАФ data центра применом open source виртуелизационих решења пред комисијом коју су чинили ментор др Петар Бојовић и члан др Ђорђе Бабић.

У уводу свог рада Његован је истакао следеће:

Како се временом технологија све брже развија, последично расте и опсег научних и едукативних истраживања у пољу информационих технологија. Другим речима, одређена истраживања или научна испитивања захтевају обилније рачунарске ресурсе, већи број машина или пак различито окружење за тестирање и анализе.

Најефикасније и најзаступљеније решење овог поблема је покретање виртуелних машина које омогућавају покретање новог оперативног система, развоја софтвера за различиту платформу или на пример успостављање сопственог сервера за базу података. Да би све ово било могуће потребно је издвојити одређени број физичких рачунарских ресура, која веома често превазилази ону који лични или PC на факултету може да понуди. Из тог разлога, пројекат презентован у овом раду био је усмерен на конфигурисање РАФ Data центра намењеног професорима и студентима за ефикаснији ток наставе, као и у складу са потребама истраживања која се спроводе. У овом циљу, Рачунарски факултет наменио је одређене сервере као и мрежну и рачунарску опрему који као целина омогућавају предавачима, а кроз наставу и студентима, да приступају, управљају и покрећу одређене сервисе на удаљеним виртуелним машинама. На овај начин студенти се директно сусрећу са практичном применом рачунарства у облаку (енг. Cloud Computing). Осим што им непосредно помаже у свакодневним факултетским активностима, овакав вид решења умногоме ће значити студентима у даљем развоју и започињању каријере.


Историјат развоја data центара пратио је брзи напредак информационих технологија током великог дела двадесетог, као и двадесет првог века. Како се технологија експоненцијално развијала, према Муровом закону, истовремено се јављала потреба за све снажнијим и функционалнијим data центрима који би могли да омогуће ефикаснији однос уложених ресурса и квалитета перформанси. Поред овога, за брзо развијајуће компаније и корпорације била је неопходна све већа стабилност и поузданост data центара.

Поред великих корпорација, технолошке потребе у склопу информационих технологија годинама су расле и у пољу едукације тј. образовних институција. Истраживања данас захтевају све веће ресурсе, и све снажније машине. – закључио је Његован.