Студент Огњен Арсенијевић одбранио је дипломски рад на тему „Имплементација C++ библиотека са разним алгоритмима и структурама података“

Студент Рачунарског факултета Огњен Арсенијевић је у петак, 4. новембра 2022. године одбранио дипломски рад на тему Имплементација C++ библиотека са разним алгоритмима и структурама података пред комисијом коју су чинили ментор др Драган Урошевић и члан др Марко Младеновић.

У уводу свог рада Огњен је истакао следеће:

У решавању проблема из такмичарског програмирања, најчешће је потребно искористи неке од опште познатих алгоритама и структура података. С обзиром на то да постоји огроман број задатака и такмичења, корисници често долазе у ситуацију да константно куцају исте алгоритме и само их прилагођавају различитом типу података у зависности од задатка. Као решење за овај проблем имплементиране су библиотеке у виду заглавља које ће омогућити корисницима да укључе библиотеку и искористе жељени алгоритам без потребе да се баве имплементацијом.

Рад је подељен на више поглавља. Свако поглавље ће описати по једну од имплементираних библиотека и алгоритме или структуре података који се у њој налазе. Након тога биће описан процес тестирања и на крају ће бити приказан пример са упутством за коришћење имплементираних библиотека.


С обзиром да постоји огроман број различитих алгоритама и структура података било је немогуће одрадити имплементацију за све њих. У овом раду обухваћена је већина алгоритама која се предаје на курсевима из алгоритама и структура података и дизајна и анализе алгоритама, као и алгоритми који се најчешће користе у такмичарском програмирању.

Постоји потенцијал за надградњу овог пројекта и проширивање постојећих и имплементацију нових библиотека у будућности. Неке од библиотека које би могле бити накнадно имплементиране су: библиотека са геометријским алгоритмима, библиотека са математичким алгоритмима, Сегментна стабла, Splay стабла, Treap, Суфиксно стабло итд. – закључио је Огњен.