Student Stefan Budimac odbranio je diplomski rad na temu „Razvoj cross-platform web aplikacija na primeru aplikacije za deljenje beleški korišćenjem .NET MAUI Blazor tehnologije“


Student Računarskog fakulteta Stefan Budimac je u ponedeljak, 5. decembra 2022. godine odbranio diplomski rad na temu Razvoj cross-platform web aplikacija na primeru aplikacije za deljenje beleški korišćenjem .NET MAUI Blazor tehnologije pred komisijom koju su činili mentor dr Milan Vidaković i član dr Bojana Dimić Surla.

U uvodu svog rada Stefan je istakao sledeće:


Već nekoliko decenija razvoj veb aplikacija je skoro nezamisliv bez upotrebe JavaScript-a. Najpopularniji frontend radni okviri danas su JavaScript/TypeScript biblioteke otvorenog koda (React, Angular, Vue, itd.).

Činjenica je da dosta developera nije veliki fan JavaScript-a, njegove strukture i manjka konzistentnosti kod tipova podataka. Stoga je Microsoft, posle 2 godine internog razvoja, u oktobru 2012. objavio TypeScript. TypeScriptje objektno orijentisan jezik koji je intuitivniji mnogim programerima, ali i dalje je dosta sličan JavaScript-u. U januaru 2011. Microsoft je objavio ASP.NET Razor – programsku sintaksu koja se koristi za kreiranje dinamičkih veb stranica pomoću C# ili Visual Basic programskih jezika. Problem ovde je što je Razorradio na .NETradnom okviru, na kojem su se aplikacije mogle pokretati samo na Windowsoperativnom sistemu.


NoteCraft aplikacija je trenutno izrađena da demonstrira istraživane tehnologije, ali je planirano da se nastavi sa razvojem. U trenutku izrade ovog rada Microsoftpušta .NET7.0 verziju na koju će aplikacija biti prebačena.

Što se tiče samih feature-a aplikacije, treba implementirati kreiranje ostala dva tipa beleške (lista i tabela), implementirati rukovanje korisničkim profilima (menjanje lozinki, korisničkih imena, dodavanje profilne slike itd.) i povezivanje korisnika (kao kontakte na društvenim mrežama). Dalje, treba ozbiljnije poraditi na korisničkom interfejsu (napredniji bootstrap i css) i pokriti aplikaciju testovima. – zaključio je Stefan.

Fotografije sa odbrane dostupne su u galeriji.