Studentkinja Aleksandra Mitić odbranila je diplomski rad na temu „Razvoj aplikacije za digitalno potpisivanje dokumenata korišćenjem Etherium blockchain platforme“

Studentkinja Računarskog fakulteta Aleksandra Mitić je u četvrtak, 7. jula 2022. godine odbranila diplomski rad na temu Razvoj aplikacije za digitalno potpisivanje dokumenata korišćenjem Etherium blockchain platforme pred komisijom koju su činili mentor dr Milan Vidaković i član dr Bojana Dimić Surla.

U uvodu svog rada Aleksandra je istakala sledeće:

Potpisivanje dokumenata se koristi kao dokaz da je potpisnik upoznat sa sadržajem dokumenta i da pruža saglasnost s namerom dokumenta, često kod pravosnažnih dokumenta. Tradicionalna metoda potpisivanja na papiru ima jasnih mana – potpise je moguće krivotvoriti uz dovoljno truda, potpisani dokumenti mogu naknadno biti promenjeni i vrlo je teško utvrditi da li je potpis krivotvoren.

Digitalno potpisivanje postaje moguće krajem 20. veka razvojem RSA algoritma i PKI infrastrukture javnih ključeva. Ova metoda potpisivanja digitalnih dokumenta onemogućuje krivotvorenje potpisa i menjanje dokumenta nakon potpisivanja, što uz prostu i sigurnu verifikaciju potpisa predstavlja značajan napredak u odnosu na prethodne metode. Digitalno potpisivanje je danas široko rasprostranjeno u industriji i pravno je priznato u velikom broju zemalja.

Blockchain mreže intergrišu sistem digitalnih potpisa za verifikaciju transakcija i pruzaju javno, trajno, nepromenjivo i visoko-dostupno skladište podataka, što je vrlo pogodno za čuvanje informacija o potpisima dokumenata od značaja.

U ovom radu predstavljamo Etherium blockchain aplikaciju za digitano potpisivanje i praćenje digitalnih dokumenata.

Ova aplikacija korisnicima omogućava digitalno potpisivanje dokumenata i praćenje statusa potpisivanja od strane drugih aktera. Svi podaci su trajno pohranjeni na blockchainu. Naredni koraci za razvoj aplikacije bi bili: notifikovanje korisnika kada drugi akteri potpisu ili dodaju novi dokument i keširanje podataka na backendu – s obzirom da je memorijski prostor na blockchainu skup resurs, nismo dodavalali sekundarne indekse za brze upite. To možemo rešiti keširanjem podataka s blockchaina na backend serveru u relacionoj bazi i koristiti backend za upite koji se ne bi skalirali na blockchainu. – zaključila je Aleksandra.

Fotografije sa odbrane dostupne su u galeriji.