Студенткиња Милена Димитријевић одбранила је дипломски рад на тему „JavaFX апликација за расподелу наставе – од имплементације до продукције“

Студенткиња Рачунарског факултета Милена Димитријевић је у четвртак, 13. октобра 2022. године одбранила дипломски рад на тему JavaFX апликација за расподелу наставе – од имплементације до продукције пред комисијом коју су чинили ментор др Бојана Димић Сурла и члан др Снежана Поповић.

У уводу свог рада Милена је истакала следеће:

Кроз историју, човек је проналазио различите начине за решавање проблема пред којима се налази. Један од најчешћих питања човека, па самим тим и загонетки које је желео да одгонетне, јесте само постојање живота. Питагора је тврдио да је природа (свет) у ствари ништа друго осим – математика и да се све око нас може свести на неку математичку рачуницу – Теорија бројева.

Комплексни проблеми захтевали су улагање доста времена у њихово решавање, па је одатле проистекла воља човека за проналаском мудријег решења. Већ 1883. године, Ada Lovelace се бавила прављењем аналитичке машине која је представљала примитивни механички рачунар. Била је у стању да уочи важност бројева, схватајући да они могу представљати више од обичних нумеричких вредности. Написала је алгоритам за аналитичку машину и то представља први компјутерски програм који се бави израчунавањем Бернулијевих бројева.

Овим дипломским радом описано је како се може извршити имплементација JavaFX пројекта, уз коришћење савремених технологија, на примеру апликације за расподелу наставе на Рачунарском факултету. Бенефити креирања овог дела апликације су могућност лакше расподеле наставе као и могућност уредног прегледа расподела, уз помоћ пдф извештаја који могу бити downloadovani и касније иштампани. Овај део апликације би највише служио студентској служби и управи факултета. – закључила је Милена.

Фотографије са одбране доступне су у галерији.