10. novembar

10.11.1983.

Microsoft najavljuje svoj novi proizvod, Windows, kao konkurenciju drugim grafičkim okruženjima za računare, kao što je interfejs na računaru Lisa firme Apple. Nakon nekoliko odlaganja, Windows 1.0 konačno je postao dostupan javnosti 1985. godine. Njegove glavne karakteristike čine padajući meniji, kvadratni okviri, podrška za miša i kooperativni višeprocesorski rad aplikacija programa. Iako se Windows 1.0 u određenoj meri koristio, Windows interfejs masovno je prihvaćen tek sa pojavom verzije 3.0.

Datum - mesec: 11

Datum - dan: 10

2647-10-novembar