11. јун 1978.

11. јун 1978.

Texas Instruments Inc. представио је Speak & Spell, помоћно средство за учење говора за узраст од 7 и више година. То представља почетак првог електронског копирања људског говорног тракта на једном самом силиконском чипу. Speak & Spell је користио линеарно предиктивно кодирање за формулисање математичког модела људског говорног тракта и предвиђање узорка говора на основу претходног улаза. Он је трансформисао дигиталне информације обрађене кроз филтер у синтетички говор и могао је да сачува преко 100 секунди лингвистичких звукова.

Датум - месец: 6

Датум - дан: 11

2206-11-jun-1978