11. jun 1978.

11. jun 1978.

Texas Instruments Inc. predstavio je Speak & Spell, pomoćno sredstvo za učenje govora za uzrast od 7 i više godina. To predstavlja početak prvog elektronskog kopiranja ljudskog govornog trakta na jednom samom silikonskom čipu. Speak & Spell je koristio linearno prediktivno kodiranje za formulisanje matematičkog modela ljudskog govornog trakta i predviđanje uzorka govora na osnovu prethodnog ulaza. On je transformisao digitalne informacije obrađene kroz filter u sintetički govor i mogao je da sačuva preko 100 sekundi lingvističkih zvukova.

Datum - mesec: 6

Datum - dan: 11

2206-11-jun-1978