11.oktobar

11. oktobar 1887.

Pronalazaču Dor E. Feltu odobren je patent za komptometar. On je eksperimentisao sa uređajem za sabiranje koji je napravio u „kutiji za makarone“, a koji je prikazivao samo jedan registar rezultata. Oduzimanje se izvodilo pomoću aritmetike komplementa devetke, a množenje ponovljenim sabiranjem. Komptometar je postigao veliki komercijalni uspeh u sferi poslovanja, tako das u već početkom 20. veka postojale škole u kojima se učilo pravilno rukovanje ovom mašinom.

Datum - mesec: 10

Datum - dan: 11

2633-11-oktobar