12. novembar

12.11.1937.

Alan Tjuring je objavio rad na Z mašini u saradnji sa Konradom Zuseom. Kasnije je ova mašina nazvana Tjuringova mašina. Ova mašina je postavila osnovne koncepte za dalji razvoj računara.

Datum - mesec: 11

Datum - dan: 11

3169-12-novembar